نوشته‌ها

مرگ برنامه ريزي شده سلولي و سرطان

يا من اسمه دواء وذكره شفاء

بدن انسان از ميلياردها سلول تشكيل شده است و تمام اعضاء وبافت هاي بدن تماما سلول است و مديريتي حاكم است بر اين ميلياردها سلول كه در اين مديريت سلولها پس از چند روز ميميرند و سلولهاي ديگري جايگزين ميشوند .

اين شكل مرگ و تولد سلول بسيار هوشمندانه است و لذا ما به ان ميگوئيم مرگ برنامه ريزي شده سلولي .

حالا اگر در اثر علل مختلف اين سيكل طبيعي و مديريت مرگ سلولي در يك عضو و يا بافتي از بدن اتفاق نيفتند درنتيجه سلول نميميرد اما توليد ميشود و اين توليد انبوه سلول كه ديگر مديريت نميشود با رسيدن غذاي مورد نياز سلول بصورت جهشي و با سرعت به رشد خود ادامه ميدهد و تمام عضور را درگير ميكند و در مرحله متاستازيك شدن ساير بافت ها و اعضاء را در بر ميگيرد تا منجر به مرگ انسان ميشود .

سلولي كه خارج از مديريت مرگ سلولي به رشدش ادامه ميدهد بصورت تصاعدي غذا دريافت ميكند ولذا اكثر بيماران سرطاني با كاهش شديد وزن مواجه ميشوند .

در اين هنگام تنها راه از بين بردن سلولهاي سرطاني غذا نرساندن به اين سلولهاي مزاحم و غير طبيعي است زيرا :

سلول‌های سرطانی ساختمان شکننده‌ای دارند و نمی توانند مثل سلول‌های طبیعی در مقابل کمبود انرژی مقاومت کنند و در اثر گرسنگی سلولی از بین میروند .

سلول‌های سرطانی با استفاده از پروتئینی بنام EEF2K می توانند با مواد غذایی کم زنده بمانند ولی در گرسنگی طولانی مدت نميتوانند دوام بياورند و از بین ميروند و اين همان راهي است كه بنده در مدت 17 سال گذشته كرارا يادآوري كرده ام كه راه اصلي درمان سلول هاي سرطاني شده امساك از خوردن است براي مدتي بين 3 الي 40 روز و اخيرا نيز شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران مستندي را نمايش داده ( احتمالا تاريخ نمايش 24 دي ماه ميباشد ) با عنوان – اهميت رژيم غذايي – كه دراين مستند 55 دقيقه اي نشان داده شده است كه در روسيه و آلمان و برخي كشورهاي ديگر به منظور درمان سرطان و حتي ساير بيماريهاي صعب العلاج از اين روش بصورت استفاده ميكنند و در اين مستند با پزشكاني كه اين روش را براي بيماران انجام ميدهند و خود بيماران نيز گفتگو شده است .

با آرزوي شفاي بيماران و سلامتي براي هموطنان گرامي