استفتائات استاد جلالیان در زمینه آب درمانی

محصولات

وب سایت علمی شفاگر، در جهت پایه گذاری و معرفی روزه طبی آب ( امساک از تمام خوردنیها بجز آب ) در سال ۱۳۸۳ توسط استاد حسن جلالیان تاسیس گردید.
در سایت علمی شفاگر، مقالات و فیلم های متعددی در زمینه بهبود کیفیت زندگی و تغذیه سالم و چند محصول که حاصل ۲۰ سال پژوهش استاد است نیز معرفی گردیده است