استاد حسن جلالیان از سال ۱۳۷۲ تحقیقات و پژوهش خود را در زمینه طب سنتی و روش امساک درمانی ( روزه طبی آب ) آغاز نمود. او در سال ۱۳۸۱ در خصوص روش امساک درمانی از مقام معظم رهبری استفتاء نمود.
در سال ۱۳۸۳ وب سایت علمی شفاگر را تاسیس نمود .
استاد حسن جلالیان مولف چندین عنوان کتاب می  باشد که به زیور طبع آراسته شده اند.
محصولات آسم و منتولین و مشمشه که در سایت معرفی شده اند حاصل مطالعات و پژوهش و تجربه ۲۰ ساله استاد حسن جلالیان می باشد.
در ویدئوی زیر توضیح روش امساک درمانی را از زبان استاد حسن جلالیان مشاهده نمایید.