شفاگر

درمان آسم با امساک درمانی

آسم ، مانند بیشتر بیماری ها در اثر مسموم کردن خون و بافت های بدن بوجود می آید ۰

علت این مسمویت ها ، روش غلط و انرژی بر باد دهنده زندگی ماست که اعصاب را دچار مشکلات تهدید کننده میکند و خستگی عصبی بوجود می آورد که در اثر ان سموم بدن دفع نمیشوند و در بدن انباشته شده و برای تنفس مشکل ایجاد میکنند ۰
ما این مواد سمی را بدون آگاهی و هر روزه وارد بدن خود میکنیم و هنگامی که مقدار این سموم بیش از حد در خون و لنف جمع شدند و بدن قادر به دفعشان نبود آن وقت عفونت ها در مخاط ریه باقی میماند و آسم برونشیتی ایجاد میگردد ۰
درستی این مطالب زمانی به اثبات میرسد که بیمار آسمی ، مدتی از خوردن امساک کند و بدن خود را از این سموم انباشته شده پاک سازد و خواهد دید که تمام علائم آسم از بین رفته است و دیگر حملات آسمی تکرار نمیشود ۰
هیچ کدام از روشهای پزشکی مرسوم نمیتوانند باعث پاک شدن خون و بافت ها از وجود مواد زائد گردند و تنها امساک درمانی قادر به پاکسازی عمیق جسم می باشد ، البته به شرط انکه بعد از اتمام دوره امساک درمانی ، روش زندگی اش را طوری برنامه ریزی کند که فقط نیازهای طبیعی و فیزیولوژی اش برآورده شود و بدنبال ارضای خواسته های لذت جویانه شکمی اش نرود .
برای اشخاصی که دچار بیماری آسم برونشیتی مزمن هستند و به هر دلیلی نمیتوانند و یا نمیخواهند از روش امساک درمانی استفاده کنند ، راه حل طبیعی دیگری نیز وجود دارد و آن ” آب شفاگر ” است ۰
البته باز هم باید از خوردن غذاهای مضر که برای اطفاء عطش شهوت شکمی هستند پرهیز کند