شفاگر

تفاوت شیاف کلاژن با سایر روشهای کلاژن سازی

تفاوت شیاف کلاژن با قرص های کلازن ساز :

 

کلاژن معمولا برای هضم شدن در سیستم گوارش بدن باید به دفعات تجزیه شده تا بتواند قابل هضم باشد چراکه به دلیل بزرگ بودن ملوکول های کلاژن , بدن قادر به هضم کل ان نیست و بیشتر ان دفع میشود این نوع کلاژن معمولا در مواد غذایی و یا قرص های کلاژن ساز یافت میباشد , اما شیاف کلاژن , از طریق مویرگهای ناحیه رکتوم روده مستقیما وارد در خون میگردد ودیگر نیازی به تجزیه توسط دستگاه گوارش منجمله کبد را ندارد و در واقع پروتئین کلاژن موجود در شیاف آماده به جذب مستقیم در خون است .

 

مکانیسم اثرگذاری شیاف بر جوان شدن تمام بدن :

 

۱ – ورود کلاژن طبیعی به بدن در مدت زمان کوتاه

۲ – جذب بسیار بالای کلاژن طبیعی به تمام اندامهای بدن خصوصا پوست

۳ – ماندگاری کلاژن طبیعی در بدن

 

توجه داشته باشید که تولید پروتئین کلاژن با افزایش سن در بدن , کاهش پیدا میکند و این شیاف , ترکیبات پروتئینی کلاژن را در مدت زمان بسیار کوتاهی وارد بدن میکند و علاوه بر تامین کلاژن پوست , پروتئین کلاژن بافت ها و غضروف ها و سایر اندامهای بدن را نیز تامین کرده و باعث ترمیم و نو سازی این بافت ها نیز میشود و لذاست که تاثیر نوسازی و جوانی تمام بدن را شامل میشود که در هیچ محصول طبیعی دیگری وجود ندارد .