سایت شفاگر

جوان شدن با امساک درمانی

امساک ، یک تولد و زندگی دوباره به انسان هدیه میکند ، این جملات فقط برای کسانی باورکردنیست که امساک درمانی را انجام داده باشند و افراد عادی که فقط به خوردن می اندیشند از درک آن محرومند ۰

زمانی که شخص از خوردن غذا خودداری میکند تمام سلول های بدنش ( پروتوپلاسما ) برای بیرون راندن مواد انبار شده در بدن آماده میشود و کدام روش و یا دارویی است که توانایی بیرون راندن مواد سمی انباشته شده در جسم را داشته باشد ؟
بدن انسان ، بعد از پاکسازی با امساک چنان تازه و جوان میشود که گویی تازه از مادر متولد شده است ۰
در هنگام پاکسازی عمیق بدن از سموم انبار شده در سلول ها ، سموم بسیار خطرناکی هم خارج می شوند که سال ها در میان سلول های چرب و بافت ها ذخیره شده بودند ، این بافت های ذخیره کننده را میتوانیم انبار بدن بنامیم ۰
محل تجمع فضولات و پس مانده ها و اخلاط ، زمانی که این بافت ها از وجود مواد سمی مزاحم پاک شوند اعمال مکانیکی بدن بهتر اجرا میشوند ۰
نوسازی سلول های بدن که در اثر امساک بوجود می آید ، ارگانیسم بدن بهتر میتواند وظایف محوله را اجرا کند البته تا زمانی که دوباره در اثر رعایت نکردن و خوردن سموم دوباره بدن پر از کثافات نشده باشد ۰
این خاصیت بدن موجود زنده می باشد که به طور مداوم عمل جانشینی سلول های جدید بجای سلول های فرسوده را انجام میدهد ۰
بدن انسان قادر است که سلول های پیر و فرسوده و مخرب را هضم کند و سلول های جدید بسازد و جانشین آن ها نماید و خود را از وجود آشغال ها و مواد مضر پاک سازد ‌و صدمات وارده را جبران نماید به شرط آنکه از این همه خوردن دست بردارد و به جسمش فرصت دهد تا نیروی خود ترمیمی اش را فعال کند ۰

در حقیقت امروزه انسان ها قبل از آنکه متکامل شوند ، در اثر بیماری میمیرند !!!
مرگ زودرس و زندگی بیمارگونه ای که در آن به جز رنج و درد حاصلی ندارد ۰
پیری ، یعنی تجمع بیماری ها در بافت ها و سلول ها ۰
در اثر تجمع بیماری های متفاوت در ارگانیسم بدن ، صدماتی در کل بدن بوجود می آید که اعمال حیاتی آن را دچار نقص میکند ۰
اگر ما سعی کنیم علل پژمرده گی بدن را با امساک و استراحت دادن به بدن برطرف کنیم ، پیری در این شکلی که اکثر ما با آن آشنا هستیم بوجود نمی آید ۰
غذا نرساندن کوتاه مدت به بدن ، باعث جوان شدن میشود و این تمام آن چیزی است که دائما در این مدت طولانی ۲۰ سال گذشته از سال ۱۳۷۷ تا الان که سال ۱۳۹۷ است مینویسیم و میگوئیم ۰
جوان شدن در اثر امساک از خوردن ، نتیجه پاکسازی عمیق بدن از فضولات و آشغال هایی است که بصورت انباشته شده در درون جسم خود داریم